پیگیری سفارشات

از همراهی شما خوشحالیم . جهت سهولت و تسریع پیگیری تعمیرات مبلمان شما و به منظور راحتی مشتریان گرامی این قسمت بصورت آنلاین بوده و تمامی مراحل تعمیر شما به صورت آنلاین در این قسمت اطلاع رسانی می شود . 

 

لیست پیگیری مشتریان مبل چی

 
ردیف مشتری

شکافتن

زیرکار

رویه کوبی    تحویل مبلمان 

  1

خانم کچویی تمام تمام  تمام  98/04/03  
  2 درخشان تمام تمام  تمام   98/4/10  
  3

آقا بختیاری

تمام

تمام تمام  98/5/02  
  4  خانم یعقوبی تمام تمام تمام  98/4/18  
  5  خانم خالقی تمام تمام تمام 98/5/17  
 6  آقا علیزاده

تمام 

تمام تمام  98/4/25  
 7  احمدی تمام  تمام تمام  98/4/27  
خانم قربان زاده  تمام  تمام تمام  98/5/06  
 9 آزمایشگاه

تمام 

تمام تمام  98/5/06  
 10 آقا رنجی  تمام  تمام تمام  98/5/18  
 11 آقا مهرافشان تمام  تمام تمام 98/5/30  
 12  آقا حجاب تمام  تمام  تمام   98/5/21  
 13

آقا زنگنه 

تمام تمام تمام  98/5/19  
14 خانم رشیدی تمام  تمام  تمام   98/6/6  
 15  آقا محمدی تمام  تمام  تمام   98/6/14  
 16 آقا ابراهیمی تمام 

تمام 

تمام   98/6/17  
 17  آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/22  
18 خانم خاکپور تمام  تمام  تمام   98/6/13  
19 خانم فیروزی تمام  تمام  تمام   98/6/29  

20

خانم اوریکانی تمام تمام تمام 98/6/15  
21 آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/20  
22 آقا ابراهیمی تمام  تمام  تمام   98/6/30  
23  آقا معتمدی تمام  تمام  تمام   98/7/3  
24  آقا معتمدی تمام  تمام  تمام   98/7/3  
25

 آقا معتمدی

تمام  تمام  تمام   98/7/3  
26  آقا صادقی تمام  تمام  تمام   98/6/28  
27

 آقا قاسمی

تمام  تمام  تمام   98/7/3  

 28

اشل سازان تمام  تمام  تمام   98/7/3  
 29 آقا عارفی تمام  تمام  تمام   98/7/13  

30

خانم باقریان تمام 

تمام 

تمام   98/7/25  

31 

 آقا پاشایی تمام  تمام  تمام   98/6/4  

32

خانم دشتی تمام  تمام  تمام  98/7/18  

33

خانم اردوخانی تمام  تمام  تمام  98/7/21   

34

 خانم نجفی

تمام

تمام  تمام

 98/7/27

 

35

 آقا یغمایی

تمام 

تمام تمام  98/8/14  

36

خانم اسدی تمام تمام تمام  98/8/6  

37

 آقا روشنی تمام تمام تمام  98/08/5  

38

آقا امینایی تمام تمام تمام

 98/08/1

 

39

 آقا علوی

تمام

تمام تمام  98/08/1  

40

 آقا محمدی

تمام

تمام تمام  98/8/25  

41

خانم صادقی تمام تمام تمام  98/9/2  

42

خانم طلایی تمام تمام تمام  98/9/11  
43  خانم اخوان تمام تمام تمام  98/9/15  
 44 خانم خاکپور تمام تمام تمام  98/9/19  
 45  آقا حجاب تمام تمام تمام  98/9/20  
 46  خانم ولی میرزا تمام تمام تمام  98/9/21  

47

خانم ابراهیم گل تمام تمام تمام 98/9/22  
48 خانم فتح اللهی تمام تمام تمام 98/9/23  
49 آقا قمبری تمام تمام تمام 98/9/27  
50 آقا ابراهیمی تمام تمام تمام 98/9/30  
51 شرکت زوپاک تمام تمام تمام

98/9/15

 
52 آقا اسدللهی تمام تمام  تمام 98/10/8  
53 آقا شیوایی تمام تمام تمام 98/10/10  
54 خانم موحدی تمام تمام تمام 98/10/15  
55 آقا مروتی تمام تمام تمام 98/10/17  
56 آقا جعفری تمام تمام تمام 98/10/17  
57 خانم حسین پور تمام تمام تمام 98/16/10  
58 خانم درخشی  تمام تمام تمام  98/10/17  
نام شما :
9 / 10
از 7 کاربر