اصطلاحات تخصصی مبلمان

اصطلاحات تخصصی مبلمان

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد تا در مواجه با صنوف مختلف کلماتی را شنیده باشید که معنای آن را ندانید و تلاشی برای فهمیدن آن لغت نکنید و همین ندانستن پس از مدتی باعث اختلاف بر سر همان موضوع شود . مبلچی در این قسمت از سایت سعی کرده است لیستی از تمامی اصطلاحات مربوط به صنف مبلمان را گردآوری کند تا بدین سبب اطلاعات شما مخاطب گرامی در زمینه تعمیرات مبل کامل شود.

1-تشک : نشیمن( چه ثابت و چه دوبل) - یا تکیه گاهی که دوبل باشد.

2-تشک کف : قسمت نشیمن مبلمان

3-تشک پشت : قسمت جدا شونده در مبلمانی که تکیه گاه آنها جدا میشود .

4-پشت تو : قسمت تکیه گاه مبل

5-پشت بیرون : قسمتی که با ایستادن پشت مبل می توانید ببینید.

6-تو دسته : قسمت مربوط به دسته مبلمان از داخل که محصور به دسته و تشک کف و جلو دسته و تکیه گاه می شود .

7-بیرون دسته : قسمت بیرونی دسته که  با ایستادن کنار مبل می توان دید.

8-پاکاری : تکه پارچه اضافه شده به پارچه مبل که بعد از رویه کوبی دیده نمی شود .

9-تکه : تکه پارچه اضافه شده به پارچه که پس از رویه کوبی قابل مشاهده است .

10-واداری : کوبیدن پارچه (اسفنج) با یک یا دو منگنه ، در حدی که به طور موقت پارچه (اسفنج)را نگه دارد تا زمانی که رویه کوبی انجام شود .

 

نام شما :
10 / 10
از 1 کاربر