تعمیرات مبل فرشی

تعمیرات مبل فرشی (صدامی )

 تعمیرات مبل فرشیتعمیرات مبل فرشی

مبل فرشی تا حد زیادی مشابه مبل مدل فرهی است البته با این تفاوت که از نظر استحکام مبل فرهی دارای استحکام بیشتری است ولی سنگین تر است ولی مبل فرشی ظریف تر و سبک تر است و همین امر باعث می شود این مبل در قسمت قید ها دچار مشکل شود و معمولا" صندلی این مدل در قسمت قیدها دچار مشکل می شود.

تعمیرات مبل در منیریه (سفارش آقای پلاسچی)

تعمیرات مبل فرشیتعمیرات مبل فرشیتعمیرات مبل فرشی

نام شما :
10 / 10
از 1 کاربر