تعمیرات مبل فرهی

تعمیرات مبل فرهی

مبل مدل فرهی  گونه هایی دارد که  شناخته شده ترین آنها فرهی پنج گل و فرهی هفت گل است .ساختار این مبل معمولا" از جنس چوب گردو بوده و بسیار محکم و با دوام است .

تعممیرات مبل فرهیتعمیرات مبل فرهی

تعمیرات مبل در شهرآرا

تعمیرات مبل فرهیتعمیرات مبل فرهیتعمیرات مبل فرهیتعمیرات  مبل فرهیتعمیرات مبل فرهیتعمیرات مبل فرهی

نام شما :
10 / 10
از 1 کاربر