تعمیرات مبل کاجی

تعمیرات مبل کاجی

مبل مدل کاجی از جمله مبل های بسیار ظریفی است که طرفداران بسیاری در سال 68 پیدا کرد . علت معروفیت این مبل در آن سال ها این بود که متن قرار داد 598 توسط آیت الله هاشمی بر روی این مبل خوانده و از طریق تلوزیون پخش شد . این مبل نه تنها یک مبل بسیار زیبا و فاخر است بلکه نماد بسیاری از خاطرات گذشته است . 

تعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرا ت مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجیتعمیرات مبل کاجی

 

جعفر :
1 0
عالی
نام شما :
9 / 10
از 3 کاربر